28 Ekim 2012 PazarBosna Hersek
- Yeni Camii
- Tekke Camii
- Mostar Köprüsü
- Gazi Hüsrev Bey Camii
- Gazi Hüsrev Bey hanı
- Başçarşı Camii
- Süleyman Paşa Camii

Bulgaristan
- Hacı Veysel Camii
- Cebel Camii
- Mustafa Paşa Köprüsü
- Saat Camii
- Hüdavendigar Camii
- Paşa Camii
- Seyyid Mustafa Paşa Camii
- Kurşunlu Camii
- Seyfullah Efendi Camii
- Şerif Halil Paşa Camii
- Bedesten

Arnavutluk
- Muradiye Camii
- Bekarlar Camii
- Mangalem mahallesi
- Halvetiye Tekkesi
- İskodra köprüsü
- Ethem Bey Camii

Makedonya
- Alaca Camii
- Harabati Baba Tekkesi
- Keçi köprüsü
- Serena Camii
- Serena
- Yahya Paşa Camii

SIRBISTAN

- Belgrad Kalesi
- Bayraklı Camii
- Tepedelenli Türbesi

Yunanistan
- Fethiye Camii
- Mustafa Ağa Medresesi
- Mustafa Ağa Camii
- İbrahim Baba Türbesi
- Yusuf Paşa Camii
- Türk Mahallesi
- Evrenos Bey İmareti
- Eski Camii
- Yeni Camii
- Hamidiye köprüsü
- Ahmet Paşa sebili
- Deli Hüseyin Paşa Camii
- Venedik- Osmanlı ceşmesi
- Defterdar Camii
- Recep Paşa Camii
- Murat Reis Camii

- Süleymaniye Camii

- Yeni Kapı Camii
- Beyaz Kule
- Alaca İmaret
- Bedesten
- Yeni Camii

ÜSKÜP ŞEHRİNİN TARİHİ VE FİZİKİ YAPISI ÜZERİNE BAZI GÖZLEMLER

A. Camiler

Sultan Murad (Hünkâr) Camii

İshak Bey (Alaca) Camii

Kebir Mehmed Bey (Çelebi) Camii

İsa Bey Camii

Mustafa Paşa Camii

Murad Paşa Camii

Yahya Paşa Camii

Hüseyin Şah Camii

Tütünsüz Camii

B. Mescitler

Kapıcı Hamza Mescidi

Hacı Balaban Mescidi

Hacı Muhyiddin Mescidi

Hacı Yunus Mescidi

Kara Kapıcı (Hacı Kâzım) Mescidi

Cedid İsa Bey Mescidi

C. Türbeler

Paşa Bey Türbesi

Mustafa Paşa Türbesi

Beyhan Sultan Türbesi

Hüseyin Şah Türbesi

Dağıstanlı Ali Paşa Türbesi

D. Hanlar

Kapan (İsa Bey) Han

Sulu (Yeni) Han

Kurşunlu Han

E. Bedesten

İshak Bey Bedesteni

F. Hamamlar

İsa Bey Hamamı

Davud Paşa Hamamı

G. Su Kemeri

Mustafa Paşa Su Kemeri

H. Köprü

Fatih Sultan Mehmed Köprüsü

I. Tekke

Şeyh Mehmed bin İsmail Efendi Rufai Tekkesi

İ. Kuleler

Saat Kulesi

Feodal Kule

J. Kale

Üsküp Kalesi