1 Haziran 2011 Çarşamba

 İlber Ortaylı İle Tarih Dersleri 1-34 TVRip

Bölüm 1
Yayın Tarihi: 30 Nisan 2008
İlber Ortaylı’nın ilk programındaki konuğu Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof.Dr. Fuat Keyman oldu. Ortaylı, konuğuyla modernleşme kavramı üzerine sohbet ederken, modernleşmenin tanımını ve modernleşme sürecini de ele aldı.

Bölüm 2
İkinci bölümde İlber Ortaylı Roma’yı anlatıyor.

Bölüm 3
Yayın Tarihi: 14 Mayıs 2008

Tarih Dersleri programının bu haftaki konusu Japon Modernizmi.
Japon modernleşmesinin tarihsel gelişim sürecinin, Rus ve Türk modernleşmesi ile karşılaştırarak anlatılacağı bu bölümde, Ortaylı’ya eşlik eden konuğu ise Japon tarihçisi ve uzmanı olarak ün yapmış Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Prof. Dr. Selçuk Esenbel.

Bölüm 4
Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2008
İlber Ortaylı ve tarikatlar konusunda isim yapmış konuğu, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tasavvuf Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Mustafa Kara programda tarikatların tanımını ve kökenini anlatıyor; tarihsel gelişim sürecini tüm detaylarıyla izleyenlerle paylaşıyor.

Bölüm 5
Yayın Tarihi: 28 Mayıs 2008

İlber Ortaylı bu hafta Osmanlı İmparatorluğu’nun özellikle son yüzyılında önem kazanan insan hakları, fikir özgürlüğü, baskı grupları ve bunların çevresinde gelişen olayları ele alıyor. Programda Ortaylı’ya özellikle İttihat ve Terakki Partisi ile ilgili yaptığı çalışmalarla tanınan Erol Şadi Erdinç eşlik ediyor.

Bölüm 6
Yayın Tarihi: 4 Haziran 2008

İlber Ortaylı bu hafta Eski Roma’dan Osmanlı İmparatorluğu’na kadar milletlerin ve dinlerin tarihsel gelişim sürecini ele alıyor.

Programda Bizans Dönemi’nden sonra Osmanlı toprakları içinde yaşayan toplumların renkliliği ve uyumu değerlendirilirken; özellikle protestanlıkla beraber dil ve din farklılıklarının ortaya çıkması ve bunların imparatorlukların güçlerini ne ölçüde etkilediği işleniyor.

Bölüm 7
Yayın Tarihi: 18 Haziran 2008

İlber Ortaylı bu hafta “Osmanlı’da milliyetçilik hareketlerini” ele alıyor.
Programda Osmanlı İmparatorluğu içinde yaşayan farklı milletlerin, dil ve din olguları değerlendirilirken; bunların milliyetçilik ve bağımsızlık hareketlerine etkileri de inceleniyor.

Bölüm 8
Yayın Tarihi: 10 Eylül 2008

Bu hafta İlber Ortaylı Rusya’nın St. Petersburg şehrinden “Tarih Dersleri”ni anlatıyor. Çarlık Rusyası’nın en önemli kenti St. Petersburg saraylarıyla ve tarihi yapılarıyla yeniden keşfediliyor. Ayrıca programda pek çok olaya tanıklık etmiş olan şehirde Romanov Hanedanı ve Osmanlı – Rus ilişkilerinin bilinmeyen yönleri izleyiciler ile paylaşıldı.

Bölüm 9
İlber Ortaylı bu hafta Kafkaslarda yaşananların tarihsel sürecini ele alıyor.
Topkapı Sarayı’nda çekilen programda İlber Ortaylı, 8 asırdan beri Türk tarihiyle iç içe olan Gürcistan’ın genel tarihini ve nasıl Kafkasya’nın kültürel noktası olduğunu anlatıyor.
Programda ayrıca farklı ülkelerin hakimiyeti altında kalan Gürcistan’ın bu kültürlerin edebiyat ve sanat dünyasına etkilerini örneklerle dile getirecek.

Bölüm 10
İlber Ortaylı bu hafta Topkapı Sarayından Halifeliğin tarihini anlatacak; Osmanlı İmparatorluğu’nda hilafetin ne kadar başarılı olduğunu ve son halife Abdülmecit’le birlikte halifeliğin kaldırılması sürecini ele alacak.
Hilafetin nasıl bir kurum olduğunu ve İslam tarihinde Halifeliğin öneminin ele alınacağı programda İlber Ortaylı Kuran-ı Kerim’de hilafetin anlamını ve hilafetin Osmanlı’ya gelene kadar nasıl bir çizgi izlediğini izleyenlerle paylaşacak.Bölüm 11
İlber Ortaylı bu hafta programda Osmanlı İmparatorluğu’nda sadrazamlık makamının önemini ve sadrazamların yetkilerini detaylı olarak izleyenleri ile paylaşacak...
Ortaylı programda ayrıca Osmanlı İmparatorluğu’nun başlangıcından çöküşüne kadar görev alan sadrazamları, yaşadıkları dönemlerin içinde geçen olaylarla birlikte yeniden gün ışığına çıkartacak.

Bölüm 12
İlber Ortaylı ile Tarih Dersleri programında bu hafta Harf Devrimi konusu işleniyor.
Ortaylı’nın, Dünya’da dilin farklı yöntemler ve işaretlerle ifade edilmesini ve yazı dilinin oluşumunun genel tarihini anlatacağı programda Türkiye’de Harf Devrimi yapılmadan önce edebiyatçılar ve siyasetçiler arasında yarattığı tartışmalara da değinilecek.

Bölüm 13
İlber Ortaylı ile Tarih Dersleri programında bu hafta “Eski Eserler” ele alınacak.
Ortaylı, Topkapı Sarayı’nın 3. Ahmet kütüphanesinden sunacağı programda İlk Çağ, Klasik Çağ ve Yunan Roma Çağı’nın öncülerini ve onların bıraktığı eserleri anlatacak.

Bölüm 14
İlber Ortaylı bu hafta Avusturyayı anlatan ilk bölümle karşınızda.

Bölüm 15
“Cumhuriyet Yolunda Atılan Adımların Hikayesi”
İlber Ortaylı ile Tarih Dersleri programı “Cumhuriyet Bayramı Özel Programı” ile ekrana geliyor.
İlber Ortaylı 20. yy Avrupası, itilaf ve ittifak devletlerinin oluşması ve Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal ve ekonomik durumunu ele alacak. Devletlerarası ilişkiler ve ve imparatorlukları 1.Dünya Savaşı’na iten nedenleri masaya yatıracak olan İlber Ortaylı savaş sonrasında Osmanlı Devleti’nin durumunu ve yaşanan süreç sonrasında cumhuriyet yolunda atılan büyük adımları izleyiciyle paylaşıyor.

Bölüm 16
Yayın Tarihi: 12 Kasım 2008
İlber Ortaylı bu hafta Avusturyayı anlattığı ikinci programıyla karşınızda.

Bölüm 17
İlber Ortaylı bu hafta programda II. Murad zamanında kurulan ve çeşitli değişikliklere uğrasada Osmanlı Devleti'nin son zamanlarına kadar varlığını sürdüren saray okulu Enderun Mektebinin nasıl ortaya çıktığını, Osmanlı İmparatorluğuna katkısını, gelişimini ve Enderun’un nasıl bir sistem olduğunu izleyenlerle paylaşacak.

Bölüm 18
İlber Ortaylı bu hafta programda Eski Şark’ın ve Selçuklu İmparatorluğu’nun bıraktığı bir kurum olan “Divan-ı Hümayun”nu anlatacak.

Osmanlı İmparatorluğu'nda, padişah sarayında toplanan ve şimdiki Bakanlar kurulu gibi memleketin önemli işlerini gören, bu arada müracaat dilekçelerini de kabul ederek bir çeşit yüksek mahkeme vazifesi de gören “Divan-ı Hümayun”un nasıl bir makam olduğunu, hangi memurların burada toplandığını izleyenlerle paylaşacak olan İlber Ortaylı bu makamın Osmanlı devletine hangi biçimde teşekkül ettiğini de izleyenlerle paylaşacak..

Bölüm 19
Yayın Tarihi: 3 Aralık 2008

Bu bölümün konusu Osmanlı İmparatorluğundaki adliye ve eğitim teşkilatı ile şehirlerin idaresi.

Bölüm 20
Yayın Tarihi: 10 Aralık 2008

İlber Ortaylı bu hafta programda 18. asrın en ilginç hükümdarlarından biri olan 3. Selim’in Osmanlı’da bıraktığı tarihi izleri inceleyecek.
Ortaylı, Osmanlı’da esasen reformları başlatan, fakat hükumdarlığı talihsiz bir şekilde sona eren 3. Selim dönemini ayrıntıları ile izleyenlerle paylaşacak.


Bölüm 21
Yayın Tarihi: 17 Aralık 2008

Bu haftaki bölümde II.Mahmut dönemi ele alınıyor.

Bölüm 22
Yayın Tarihi: 24 Aralık 2008

Bu haftaki konu esnaf yapılanmasının anlatıldığı "Osmanlıda Lonca teşkilatı".

Bölüm 23
Yayın Tarihi: 7 Ocak 2009

Bu haftaki bölüm Yunan Adalarından sunuluyor.

Bölüm 24
Yayın Tarihi: 6 Şubat 2009

Bu haftaki bölümde İlber Ortaylı, hocası Halil İnalcık'ı konuk ediyor.

Bölüm 25
Yayın Tarihi: 13 Şubat 2009

Bu haftaki bölüm "Halil İnalcık"la yapılan söyleşilerin ikicisiyle devam ediyor.

Bölüm 26
Yayın Tarihi: 20 Şubat 2009

İlber Ortaylı bu hafta dünya gündeminin önemli meselerinden biri olan İsrail-Filistin sorununu Galatasaray Üniversitesi’nden Doçent Emre Öktem ile birlikte değerlendirecek.

İlber Ortaylı ve Emre Öktem birlikte Arap- Yahudi sorununun bu boyuta nasıl ulaştığını, aynı zamanda nasıl bir tarihi süreçten geçtiğini ve 400 yıllık Osmanlı saltanatı döneminde bu topraklarda huzurun nasıl hakim kılındığını konuşacak; İsrail devletini kuruluşa götüren tarihsel süreci ışık tutacak.

Bölüm 27
Yayın Tarihi: 27 Şubat 2009

Bu haftaki bölümde Rusya tarihi ele alınıyor.

Bölüm 28
Yayın Tarihi: 6 Mart 2009

İlber Ortaylı bu hafta izleyenler için Osmanlı hanedanının kökenini inceleyecek.

Ortaylı programda ayrıca, 600 yıl büyük bir devleti ve milletler topluluğunu yöneten Osmanlı imparatorluğunu neden 3. Roma olarak tanımladığını ayrıca Osmanlı padişahlarının ve ailelerinin ilginç portrelerini anlatacak.

Bölüm 29
Yayın Tarihi: 13 Mart 2009

İlber Ortaylı bu hafta İstanbul Üniversitesin’den Prof Dr. İdris Bostan’ı konuk ediyor.

Denizcilik tarihinin uzmanı İdris Bostan programda “Piri Reis’in haritasının gerçekten var olan tek harita olup olmadığından”, “bir imparatorluğun denizcilik teşkilatının neden yeterince bilinmediğine” kadar pek çok konuda bilgi verecek; Ortaylı’nın sorularını yanıtlayacak.

Bölüm 30
Yayın Tarihi: 3 Nisan 2009

İlber Ortaylı ile bu haftaki bölümü izleyenler İtalyanlar'ın Venezia'sı, sular şehri Venedik'e bir yolculuğa çıkacak.

Ortaylı programda lagünlerden oluşmuş bu güzel şehrin kuruluşunu, deniz ticaretinde dünyanın bir numarası olmasını ve dükalarını anlatacak.

Bölüm 31
Yayın Tarihi: 10 Nisan 2009

İlber Ortaylı bu haftaki bölümde, hocası Halil İnalcık ile birlikte, İstanbulu konu alan söyleşilerinin ilkiyle karşınızda.
Hotfile:
http://hotfile.com/dl/115452319/535ab22/Be...part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/115452463/04fd532/Be...part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/115453442/fabb162/Be...part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/115453717/9cf8244/Be...part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/115453976/febaeb9/Be...part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/115454052/3e4029f/Be...part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/115454362/8ef43cf/Be...part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/115454935/ac14097/Be...part08.rar.html
http://hotfile.com/dl/115455043/c149589/Be...part09.rar.html
http://hotfile.com/dl/115455241/b32e8d2/Be...part10.rar.html
http://hotfile.com/dl/115455702/0bbcb34/Be...part11.rar.html
http://hotfile.com/dl/115455838/c3f747c/Be...part12.rar.html
http://hotfile.com/dl/115456218/1f8eb9d/Be...part13.rar.html
http://hotfile.com/dl/115456308/3b1b155/Be...part14.rar.html
http://hotfile.com/dl/115456408/65f2210/Be...part15.rar.html
http://hotfile.com/dl/115456478/d08fe5c/Be...part16.rar.html
http://hotfile.com/dl/115456781/9e9b48d/Be...part17.rar.html
http://hotfile.com/dl/115456882/28b946d/Be...part18.rar.html
http://hotfile.com/dl/115457028/be0754f/Be...part19.rar.html
http://hotfile.com/dl/115457140/881d498/Be...part20.rar.html
http://hotfile.com/dl/115457616/35186bd/Be...part21.rar.html
http://hotfile.com/dl/115457646/9825eae/Be...part22.rar.html
http://hotfile.com/dl/115458062/6dd0666/Be...part23.rar.html
http://hotfile.com/dl/115458121/368b318/Be...part24.rar.html
http://hotfile.com/dl/115458302/fe2ee61/Be...part25.rar.html
http://hotfile.com/dl/115458353/90a02e4/Be...part26.rar.html
http://hotfile.com/dl/115452313/bf0d8f5/Be...part27.rar.html
Netload:
http://netload.in/dateiW4KvuPPa9S/BerOrt.part01.rar.htm
http://netload.in/dateiWkYGvzFAAX/BerOrt.part02.rar.htm
http://netload.in/dateilFCKOn0a5u/BerOrt.part03.rar.htm
http://netload.in/dateicOCCJUKLO5/BerOrt.part04.rar.htm
http://netload.in/dateiTpDB2jIm1G/BerOrt.part05.rar.htm
http://netload.in/dateiU2vjRhTePz/BerOrt.part06.rar.htm
http://netload.in/dateigUSuTjKFnH/BerOrt.part07.rar.htm
http://netload.in/dateiFmaFBYWDDH/BerOrt.part08.rar.htm
http://netload.in/dateiLN0HcpTg9C/BerOrt.part09.rar.htm
http://netload.in/dateiUbAgCZ6xFN/BerOrt.part10.rar.htm
http://netload.in/dateiXDbUK8NrtN/BerOrt.part11.rar.htm
http://netload.in/dateioCnvCEKJsM/BerOrt.part12.rar.htm
http://netload.in/datei46ZiW0CpqU/BerOrt.part13.rar.htm
http://netload.in/dateioVXYkf5LoZ/BerOrt.part14.rar.htm
http://netload.in/dateip2eMbcmhj6/BerOrt.part15.rar.htm
http://netload.in/datei9mM0bQJWl1/BerOrt.part16.rar.htm
http://netload.in/dateiD31LvxUa0C/BerOrt.part17.rar.htm
http://netload.in/dateiXCPLXO7Z7r/BerOrt.part18.rar.htm
http://netload.in/dateinoHvK0hTtK/BerOrt.part19.rar.htm
http://netload.in/dateikXWbdekwBe/BerOrt.part20.rar.htm
http://netload.in/dateiy4AheGFqsh/BerOrt.part21.rar.htm
http://netload.in/dateizlNkeQ91zw/BerOrt.part22.rar.htm
http://netload.in/dateiOOV8X5c8RX/BerOrt.part23.rar.htm
http://netload.in/dateiRcx85G2rO6/BerOrt.part24.rar.htm
http://netload.in/dateiMKww7mT1T2/BerOrt.part25.rar.htm
http://netload.in/dateiZAJUaaqWgC/BerOrt.part26.rar.htm
http://netload.in/dateiMl2pPRELqR/BerOrt.part27.rar.htm
Fileserve:
http://www.fileserve.com/file/2HtrU3D
http://www.fileserve.com/file/5X9eUNY
http://www.fileserve.com/file/QFW9g3D
http://www.fileserve.com/file/dJVEMyZ
http://www.fileserve.com/file/4V6pmH5
http://www.fileserve.com/file/AYVbVAa
http://www.fileserve.com/file/bWSM5DZ
http://www.fileserve.com/file/WYkKhfG
http://www.fileserve.com/file/STZAtND
http://www.fileserve.com/file/8SueUpd
http://www.fileserve.com/file/Xjdagxr
http://www.fileserve.com/file/8X6gj35
http://www.fileserve.com/file/vTEqpnX
http://www.fileserve.com/file/YCWQRwg
http://www.fileserve.com/file/Vbn8fXp
http://www.fileserve.com/file/5gvhWTr
http://www.fileserve.com/file/HmNxKf5
http://www.fileserve.com/file/9nsxy5y
http://www.fileserve.com/file/XyQU9tR
http://www.fileserve.com/file/7GyTVuF
http://www.fileserve.com/file/2mHaCYQ
http://www.fileserve.com/file/nkB5FQD
http://www.fileserve.com/file/vuydfXk
http://www.fileserve.com/file/4B9tmar
http://www.fileserve.com/file/8qjH25j
http://www.fileserve.com/file/a6XawWU
http://www.fileserve.com/file/Gsxr53p
Duckload:

Partlar Uyumlu,Karışık İndirebilirsiniz.